www.vurallarsut.com

YAŞAR GELER


SARI SAÇLI MAVİ GÖZLÜ DEV ADAM

Memleketten bir fani göçtü. Yetim, öksüz, yoksul ve kimsesiz bir fani. Hem de öyle böyle değil, damgasını vurdu geçti.


Memleketten bir fani göçtü. Yetim, öksüz, yoksul ve kimsesiz bir fani.

Hem de öyle böyle değil, damgasını vurdu geçti. Ömrünü sığdırabildiği elli yedi yıla karşılık gelen bir ömürle.

Yok olmuş bir milleti canlandırdı. Dört bir yanı işgal altında, esaret ve yokluğa terkedilmiş bir milleti canlandırdı.

Yıkılmış bir devleti yeniden kurdu. Altı yüz yıllık dev bir imparatorluktan eser kalmamış bir devlet çıkarmayı başardı.

O, bir insandı. İnsanca davranışlarıyla tüm insanlığa örnek oldu.

O, bir ressamdı. Memleketin kaderini çizdi. Çizdiği kaderden Türkiye Cumhuriyeti Devleti var oldu.

O, bir yazardı. İnsanlığın ve Türklüğün tarihini yazdı. Yetmedi aldı eline kalemi oturup Geometri kitabını yazdı.

O, bir askerdi. İyi bir asker, iyi bir komutan oldu ve askerine kendisi de dahil olmak üzere cephede ölmeyi emretti. O emirle ülkenin kaderini değiştirdi.

 O, bir mimardı. Kasasında beş kuruşu olmayan bir devletin çehresini değiştirdi. Memleketi yeniden inşa etti.

O, bir öğretmendi. Ülkede okuma yazma seferberlikleri başlatarak cahil bırakılmış bir halktan eğitimli ve donanımlı bireyler yetişmesine vesile oldu.

O, bir çiftçiydi ki ülkede üretime dayalı yaşamın gelişmesine olanak sağladı.

O, bir köylüydü ki “Memleketin efendisi köylüdür.” Diyerek köylüye değer verdiğini gösterdi.

O, sarı saçlı mavi gözlü bir devdi. O dev ki tüm emperyalist ülkelerin oyununu bozdu ve emperyalizme karşı galip geldi.

O, inançlı bir insandı. Öyle inançlıydı ki din işlerinin devlet işlerine karıştırılmasına müsaade etmedi ve dinimizi korumak adına Laiklik gibi bir düzeni/sistemi geliştirdi.

O, öyle bir insandı ki bizler burada heykellerine bile tahammül edemezken ve saldırılarda bulunurken sınırlarımız dışında birçok ülkede heykelleri dikildi ve törenlerle anıldı.

O, öyle bir insandı ki kurduğu devlette meteliğe muhtaçken ilk on yılda ülkeyi demir ağlarla ördü.

O, öyle bir insandı ki neredeyse ülkenin her köşesine fabrikalar dikti. Ülkemiz kendi kumaşını, şekerini, demir-çeliğini vb.lerini üretmeye başladı.

Ey Gazi Mustafa Kemal Atatürk, en büyük Türk Atatürk, ölümünün 83. Yıldönümünde seni saygı ve rahmetle anıyoruz.

Vatan sana minnettardır. Çizdiğin aydınlık ve çağdaş yolda durmadan yürüyeceğimize ant içeriz.

Yaşar GELER