www.vurallarsut.com

SİNAN KARAÇAY


MESELE DİPLOMA DEĞİL ZİHNİYET OLMALI

Yüce kitabımız Kuran-Kerim


 Yüce kitabımız Kuran-Kerim de  Nisa Suresi 58. Ayette rabbimiz buyuruyor ki;

   Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir.

Yine

Şairin dediği gibi;

Ehline denk gelmeyen her şey ziyan olur..

Can da, inci mercan da..

 

Geldiğimiz noktada hem inancımız hem de maneviyatımızın gereği işi ehline teslim etmek teslim ederken de adaleti tesis etmenin en mühim ve en olmazsa olmazımız olduğu aşikardır.

Son dönemde bu prensibe riayet etmediğimiz gibi bir de üstüne üstlük bu prensibi yerle bir eden hamleler yapınca belki kısa vadede sorunlar çıkmıyormuş gibi görünse  de yaşananlar uzun vadede yaşanması muhtemel çok büyük  ve derin sorunların habercisidir.

Konu aslında kişilerin diplomalı diplomasız olunması da değildir aslında. Asıl üzerinde düşünülmesi gereken konu sahip olunan zihniyet ve amaca giden yolda nelerin hoyratça feda edilebileceğinin çok net  olarak ortaya çıkmasıdır.

     Yoksa dün diploması olan adının önünde Prof.Fr. diye yazan bir zat İlim yuvası üniversiteleri üstelik neredeyse bir ömür içerisinde olduğu kurumu ‘FUHUŞ YUVASI’ diyecek kadar aşağılıkta en diplere doğru inenleri de gördüğümüz asla unutulmamalıdır.

    Bugün ise evveliyatında bu millete kazandırdığı uluslararası başarılarla bizleri gururlandıran ancak bu başarılar ve milletin nezdinde edindiği yer yetmemiş olacak ki aldığı payeler bir bankanın yönetim kurulu üyeliği, afilli bir makam odası ve hatırı sayılır bir maaş uğruna Asrın Sporcusu olarak Türk milletinin gönlünde olmak yerine olmayanı var gibi gösteren bir diploma sahtekarı olarak tarihe geçmeyi seçmiştir.

    En başta dedim ya mesele diploma olup, olmamasından daha çok bu tür bir onursuzluğa tevessül edebilecek kadar maneviyatı ve insani değerlerini kaybetmiş bir zihniyete sahip olunması ve bu zihniyete tepki vermek yerine sessiz kalınarak da olsa bu ahlaksızlığa ve hukuksuzluğa sahip çıkılmasıdır.

    İşin siyaseten savunmasını yapacak kardeşlerime ise aflarına sığınarak ve onların vicdanlarına seslenerek tek bir soru sormak isterim;

   Sahibi olduğunuz bir Bankanız var ve bu bankanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına getirdiğiniz kişinin lise diplomasının sahte olduğunu anladığınızda ne yaparsınız?

Kalın sağlıcakla,