M.Nizameddin COŞKUN


DERVİŞ NURI DİĞELLER!

Seksen Altı Yaşı;Boşa Çatmadı.


Üstad Âşıkların;Sine Defteri,
Hane,Hane;Derviş Nurı Diğeller.
Nere’de Kaybolmuş,Bir Söz Ararsan?
Tane,Tane;Derviş Nurı Diğeller.

Seksen Altı Yaşı;Boşa Çatmadı.
Helal Mayasına;Haram Qatmadı,
Dost’tu,Eziz Bildi;Asla Satmadı.
Canı,Cana;Derviş Nuri Diğeller.

Sen,sen;Mehemmed’in Xoş Vefadarı,
Sinesinde Saklı; Dünyanın Varı,
Mihriban Sultanın; Hüliskar Yarı,
Böyle Hân’a;Derviş Nuri Diğeller.