URAP TÜRKİYENİN EN BAŞARILI ÜNİVERSİTELERİ LİSTESİNİ AÇIKLADI

URAP TÜRKİYENİN EN BAŞARILI ÜNİVERSİTELERİ LİSTESİNİ AÇIKLADI

Her yıl Türkiye ve dünya üniversite sıralamalarını toplumsal bir hizmet olarak yapmakta olan URAP 2023-2024 Üniversiteler arasındaki başarı listesini açıkladı.

     Üniversitelerimizin akademik performanslarını diğer üniversitelerle karşılaştırabilmelerine yardımcı olmak amacı ile 2009 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan URAP’ın sıralama sisteminin hedefi akademik olarak Üniversitelerimizin nerede olduklarına dair bir fikir vermek ve bundan sonrası için yapmaları gereke çalışmalar konusunda ışık tutmaktır.  Üniversitelerimizin akademik performansını özetleyen URAP 2023-2024 Türkiye sıralamasında, ClarivateAnalytics/InCites ile YÖK’ün yayımladığı veriler kullanılmıştır. URAP 2023-2024 Türkiye sıralama tablolarına https://newtr.urapcenter.org/ adresinden ulaşılabilir.

    URAP Türkiye ve dünya üniversitelerini akademik performanslarına göre sıralamak için bilimsel üretkenliğin sayı ve kalitesini belirleyen göstergeler olan makale ve atıflara dayalı bir sistem kullanmaktadır. Bazı sıralama kurumları anketler ve üniversitelerden toplanan verileri 2 kullanmaktadır. Bu tür sıralamalarda, bazı üniversitelerin kısa sürede üst sıralara yükselip bir iki yıl sonra yüzlerce sıra geriye düştüğü gözlenmektedir. 

       Bu nedenle URAP, sadece güvenilir kaynaklardan elde edilen ve herkesin erişebileceği verilerle sıralama yapmaktadır. 2023-2024 Türkiye sıralamasındaki yenilikler URAP Türkiye sıralamasında 2009 yılından bu yana 9 gösterge kullanılmaktaydı. Geçtiğimiz yıl 9 göstergeye 6 yeni gösterge eklenerek toplam gösterge sayısı 15’e çıkartılmıştır. URAP sıralama tablolarındaki sütun sayısını azaltmak amacıyla; makale sayısı puanı kişi başı makale sayısı puanıyla, atıf sayısı puanı kişi başı atıf sayısı puanı, doküman sayısı puanı kişi başı doküman sayısı puanıyla ve doktora mezun sayısı puanı da doktora öğrenci oranı puanıyla birleştirilmektedir. Öğretim üyesi başına öğrenci puanı ise olduğu gibi tabloya eklenmektedir. Yeniliklerden biri, üniversitelerimizin TÜBİTAK proje sayıları URAP göstergeleri arasına eklenmiş olmasıdır. Üniversitelerimizin diğer üniversiteler ile yurt içi ve uluslararası ortak makale sayısı ve diğer ülke üniversiteleriyle ortak makale sayısı da URAP göstergeleri arasına eklenmiştir. 2023- 2024 URAP Türkiye sıralamasında kullanılan 15 göstergenin detayı aşağıda özetlenmektedir.

 

İşte bu sırlamada 188 Üniversite içerisinde ilk 10 sırayı sırası ile;

  1. KOÇ ÜNİVERSİTESİ 
  2. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
  3. ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
  4. ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
  5. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
  6. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
  7. SABANCI ÜNİVERSİTESİ 
  8. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 
  9. EGE ÜNİVERSİTESİ 
  10. İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 

 

   Olur iken bölgemizdeki mevcut üniverstelerinden Kars kafkas Üniversitemiz 110. sırdan 4 sıra gerileyerek 106. Sıraya,

Ardahan Üniversitemiz ise 123. Sıradan 2 sıra gerileyerek 125. Sıraya düşerken tek yükseliş gösteren üniversitemiz ise 109. Sıradan 1 sıra yükselerek 108 . sıraya çıkan Iğdır Üniversitemiz oldu.