www.vurallarsut.com

TEREKEMELERİN TARİHİ (KARAPAPAKLAR)

Terekemelerin tarihi hakkında bilgi.

      Karapapak adı, siyah astragan kalpak giydikleri için Kafkasya'daki komşu halklar tarafından verilmiştir. Karapapakların diğer bir adı olan "Terekeme" ise Arapça'daki, Türkmenler sözcüğünün karşılığı olan Terâkime sözcüğünden kaynaklanmaktadır. "Terekeme" terimi “yurtlarını terk edenler” anlamında kullanılmaktadır.

         Çoğu zaman Terekeme olarak da adlandırılan Karapapaklar, Brockhaus ve Efron Ansiklopedik Sözlüğüne göre ayrı bir etnik grup olarak tanımlanmış olsa bile sıklıkla Azerbaycan Türklerinin bir alt etnik grubu olarak tanımlanmaktadır. Fahrettin Kirzioğlu ve Zeki Velidi Togan gibi bazı tarihçilerin teorilerine göreyse Karapapakların soyu Kumuklara dayanmaktadır. Terekemeler, asıl itibariyle, Gürcistan'ın güneyinde, Ermenistan'ın kuzeybatısında, Dağıstan'ın güneyinde, Azerbaycan'ın iç ve kuzeybatı topraklarında yaşamaktaydılar. Güney Kafkasya'nın Rus işgaline uğramasıyla birlikte 1813 ve 1828 yılları arasında Osmanlı Devleti ve İran'a yoğun göç hareketleri yaşanmıştır. Osmanlı-Rus Savaşı Rusya'nın sınırlarını Kars'ı da içe alacak şekilde genişlemesiyle sonuçlanınca, Terekemelerin yerleşim yerleri yeniden Rus egemenliği altına girdi. Rus Devrimi sonrası başlayan Sovyet yönetiminin ardından Karapapaklar, Sovyetler Birliğinde ayrı bir millet olarak tanımlanmaya başlanmıştır. 1930'larda Karapapakları ayrı bir millet olarak kabul etme politikası durduruldu ve 1944 yılında Karapapaklar, Ahıska Türkleri ile birlikte kitleler halinde Orta Asya'ya sürüldüler. 20. yüzyılın ortalarında nüfus sayımlarında Ahıska Türkleri ve Azerbaycan Türkleri ile birlikte sayılan Karapapaklar, günümüzdeki sayımlarda kendisini Karapapak veya Terekeme adlarıyla tanıtan kitleler tespit edilmiştir. 1926'da Sovyetler Birliğinin yaptığı nüfus sayımına göre ayrı bir millet olarak dahil edilen Karapapakların Güney Kafkasya'daki nüfusu 6,311 olarak tespit edilmiştir.

        Atilla’nın ölümünden sonra (453) Bizans saldırıları sonucu Hunlar sahneden çekildi. Bu yıllarda kuzeyden Kafkasları aşarak Kür Irmağı boylarına Oğuz Türklerinden olan iki yeni boy geldi. “Borçalı” ve “Kazaklı” olarak anılan bu boylar, bugün Terekeme olarak bilinen Türklerin atalarıdır.

          Terekeme terimi Arapça “Türkmen” kelimesinin çoğulu “Terakime” kelimesinden gelmektedir. At sürüleri (yılkı) ve koyun besiciliği yapan bu boylar siyah astragan kalpak giydiklerinden komşuları tarafından “Karapapaklar” diye anılırlardı. Astragan Buhara’da, aynı zamanda ülkemizde de yetiştirilen bir kuzu türü olan Karakul kuzusunun kıvırcık ve parlak postuna denir. Bu siyah astragan kalpaklı Karapapaklar, Kür boylarındaki egemenliklerini daha kalıcı kılmak amacıyla Tiflis, Nahcivan, Karabağ, Loru, Ahırkelek, Gence ve Şirvan dolaylarına yerleştiler. Kadını ve erkeğiyle iyi birer savaşçı olan Karapapaklar binlerce yıl aynı bölgeyi ellerinde tutmayı başardılar. Hunların doğu kanadının bekçileri olan Karapapaklar Kafkasların en eski kavimlerinden biri olarak tarihe geçmiştir.

      Karapapak Türkleri çoğunlukla Gürcistan Borçalı’da yaşamaktalar. Bununla birlikte Azerbaycan’ın Gence ve Gence’den sonraki tüm bölgeleri Karapapak’tır.

       Gürcistan ve Azerbaycan’ın yanı sıra Karapapakların en yoğun yaşadığı yer, başta Kars olmak üzere Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesidir. Kars, Iğdır ve Ardahan’da nüfusun çok önemli bir kısmı Karapapak’tır. Bu bölgelerde daha çok Terekeme adı kullanılır. Çıldır ilçesinin tamamı Terekeme’dir. Arpaçay, Susuz, Sarıkamış gibi ilçelerin de çoğu Terekeme’dir. Terekemeler Erzurum, Erzincan, Sivas, Amasya, Van, Ağrı gibi şehirlerimizde de oldukça fazladır. Sivas’ın Kangal ilçesinde yoğun bir Karapapak nüfusu vardır. Ayrıca buralardan İstanbul, Ankara, İzmir, Adapazarı, Bursa gibi şehirlere göç eden çok sayıda Karapapak Türkü vardır.

          Bugün de Kafkas Karapapakları arasında yaygın olarak konuşulan bir efsane vardır: “Tanrı dünyayı dengede tutsun diye Kaf Dağı’nı yarattı. Daha sonra Karapapakları bu dağa bekçi kıldı.” Bu mitolojik yargı uzun bir geçmişin anılarını içerir.

        Gümrü’nün kuzeydoğusundan çıkarak Kür’e karışan Borçalı Çayı ile Pembek Dağı’ndan çıkarak Aras’a karışan Kazak Çayı isimlerini Karapapaklardan almıştır.


Birsen Doğru
26.11.2018 14:07:23
İyi günler dilerim. Tesadüfen sitenizi gördüm çok beğendim.Tebrik ediyorum.Ancak naçizane birşeyi belirtmek istedim.Terekemeler, yoğun olarak Muş-Bulanıkta ikamet etmekteydi en azından çocukluğumda.Fakat şu an sadece bir kaç aile kaldığını duyuyorum.Kolay gelsin,sevgiyle kalın. Birsen Dost Doğru

halay yolcu
30.07.2019 18:22:44
Ardahan lığım terekemeyim İstanbulda oturuyorum köyümüzün istanbulda Şirin evlerde Türkeşen derneyimiz vardır Terekemeler hakkında kitaplarımızçıktı ayrıca terekemelerin zamnında kullandıkları şidi ise unutmakta oldukları 6000 söcük lugat kitabi yakında çıkacak 20 lira isteyin gönderelim çok selamlar

İhsan Yaşar Yılmaz
3.09.2019 14:32:38
Sn. halay yolcu, Ben Kayseride yaşayan Karapapaklardanım. Derneğinizin çıkardığı kitap ve Karapapak lügatinden temin etmek isterim. İrtibat telefonum: 0536 940 3135 İhsan Yaşar YILMAZ

müslüm polatel
3.10.2019 19:19:39
ben kars dıkme köyündenim bende terekemeyim benim dedem gödek himet derler 1925 te rusyadan çok terekeme akrabalarımızı karsa gerirmiş cok cesur ve nişancı birisiymiş kendisi rusyada göç getirirken şehit olmuş ve rus hukümeti onu kendı şehitliyine defnetmiş karapaklar cok cesur ve çalışkan insanlardır ben hep gurur duyuyorum saygılar

ERCAN DASDEMIR
20.01.2020 10:37:51
ben karsin yerlilerindenim, benimde cok akraban var terekemelerden hate denemin biri terekemelerden ben de Karapapaklari Terekeme olarak billiyordum, fakat gecen ukrayada olan bir kisi karapapaklar Kispak lardan geliyorlar, terekemeler oguzlardan

Tekin baştar
30.05.2020 22:51:06
Kışa ve öz biride çıkıp demiyor ki terekeme şu boydan gelmiştir.tum terekemelerin kabul gördüğü açıklanabilir bir sonuca gelelim artık. Daha kipcak mi oguz mu karar veremedik. Oğuz türkmen Kipcak Turkiye Azerbaycan Kazakitar Kırgızistan Türkmenistan Tataristan başkurdistan Türkmeneli suriye , Altay,Yakut,Saha,Nogay Turknenler,Gagavuzlar