www.vurallarsut.com

MADDE BAĞIMLILIĞINA KARŞI TOPYEKÜN MÜCADELE

Ardahan´da STK´lar “26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" nedeniyle bir araya geldi.

    Dünya genelinde milyonlarca insanın ağına düştüğü uyuşturucu ve diğer bağımlılık türleri başta bağımlılar ve aileleri olmak üzere toplumun büyük kesimini ciddi anlamda olumsuz etkiliyor.
    Ardahan Uyuşturucu ile Mücadele Derneği´nin (UMDER) öncülüğünde Ardahan´da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları Ardahan UMDER Şubesi binasında bir araya geldi.
    Toplantıya Ardahan Baro Başkanı Avukat Osman Nuri Yıldız, Kent Konseyi Başkanı Burak Taştan, ATSO Başkanı Çetin Demirci, Ardahan UMDER Başkanı Uğur Kaçar, UMDER Yönetim Kurulu Üyeleri ve Ardahan Medya Gazetesi sorumlu müdürü Barış Bilgin katıldı.
    STK temsilcileri, madde bağımlılığına karşı topyekün mücadeleye katkı sunmak için bütün vatandaşlara çağrıda bulundular.
    Ardahan Baro Başkanı Avukat Osman Nuri Yıldız, Ardahan Kent Konseyi Başkanı Burak Taştan, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Olgun Ekmekçi, Ardahan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Asim Özer´in imzası ile ortak basın açıklaması yapıldı.  
Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;
    “Her geçen gün uyuşturucu madde kullanımının yaygınlığı ve madde kullanımı ile ilişkili sorunların boyutu artarak devam etmektedir. Uyuşturucu Madde kullanımı ile ilgili çözüme yönelik çalışmalar yeterli olmamakta ve sorun gün geçtikçe büyümektedir. Toplumun ve devletin madde kullanımı ile ilgili sorunlara bakış açısı ve kısmen duyarsızlığı sonucunda madde kullanım oranları artmış ve Türkiye´nin uyuşturucu madde piyasasına ek sentetik maddeler katılmıştır.
    Uyuşturucu Madde kullanımı ve bağımlılığı sorunu gençliğimizin ve gelecek kuşaklarımızın karşı karşıya kaldığı en büyük tehlikedir. Gençliğin sorunlarını ele alırken madde kullanımını görmezden gelmek ya da diğer sorunlardan ayrı değerlendirmek yanlış bir yaklaşımdır. Gençliğin sorunlarına yönelik her türlü çalışmanın başına uyuşturucu ile mücadeleyi eklemeliyiz.
    Gençlerin sağlıklı bir çevrede yaşama ve sağlıklı bir birey olma hakkı en temel insan haklarındandır. Devlet eliyle insan haklarının korunması anayasal teminat altına alınmıştır. Devlet organları anayasal hak olan sağlıklı yaşam sürdürme hakkını toplumun tüm üyelerine eşit bir şekilde sunmalıdır.
    Bununla birlikte madde bağımlılığı ile mücadeleyi sadece devletten beklemekte yanlıştır. Topyekûn bir mücadele için toplumun her ferdi kendini sorumlu hissetmeli ve mücadeleye destek vermelidir. İllete esir olmuş gençlerimize şefkatle yaklaşıp topluma kazandırmalı, madde ticareti ile iştigal ederek geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerinin en ağır cezai yaptırımlara çarptırılması için adli makamlara yardımcı olmalıyız.
    Bu kapsamda madde bağımlıları için eğitim ve rehabilitasyon merkezleri yaygınlaştırılmalı, eğitim ve konferanslar ile bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilmelidir. Madde bağımlılarının yakınları ile risk grubundakilerin farkındalığını artıracak, ayrımcı yaklaşımlar azaltacak tedbirler alınmalıdır. Madde bağımlıları ve yakınlarına yönelik rehabilitasyon programları ile mesleki eğitimlerin verilmesi, işgücü piyasasına girişlerini kolaylaştırarak istihdam alanlarının yaratılması zorunludur.
    Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1987 yılında aldığı bir kararla, uyuşturucusuz temiz bir toplum hedefine ulaşma ve uluslararası alanda eylem ve işbirliğini güçlendirme konusundaki kararlığını vurgulamak amacıyla, 26 Haziran tarihini "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" olarak belirlemiştir. Bizler aşağıda imzası bulunan sivil toplum kuruluşları olarak bu konuya kamuoyunun dikkatinin çekilmesi gerektiği düşüncesi ile madde bağımlılığına karşı topyekün mücadeleye katkı sunmak için bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz”