www.vurallarsut.com

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ BÜYÜDÜ MÜ? KÜÇÜLDÜ MÜ?

Sinan Karaçay'ın Kaleminde Ardahan Üniversitesinin sitesi kaynaklı yazısı

      Geçtiğimiz son birkaç günde ülkenin en eski gazetelerinden Cumhuriyet gazetesi başta olmak üzere birçok ulusal gazete ve çok saygın internet haber sayfalarında Ardahan Üniversitesine sadece 206 öğrencinin kayıt yaptırarak ülkede en az tercih edilen üniversite olduğu haberleri yayınlanmıştı.

      Sadece bu haber organları değil mevcut hükümet içerisinde çok etkin konumda olan Sayın Korkmaz Karaca bile bu haberleri referans alarak Ardahan Üniversitesinin bu durumunu sorgulamıştı.

       Yine bu haberleri referans alarak ancak öğrenci sayısını hiçbir şekilde zikretmeden Ardahan Üniversitesinin liyakatten uzak sadece siyasi sadakate bağlı kalınarak yönetildiği ve bugüne kadar büyümek yerine aksine küçüldüğünü bu küçülmeye dair sorumluların hesap vermesi gerektiğini yazmıştım.

      YÖK ve ÖSYM’ye dayandırılan Ardahan Üniversitesine 206 öğrenci yerleşti haberini yapan ulusal gazeteye kaynağını bizlerle paylaşması için gerekli müracaatları yaptım ve gelen cevaba göre hak sahiplerine haklarını şahsen teslim edeceğimin bilinmesini önemle ilan ediyorum.

          Ben birileri gibi hatalarını ve yanlışlarını yalanlar ile kapatmayı değil yazdıklarımda bir hata ve yanlış var ise mertçe çıkıp hak sahiplerinden özür dilemeyi de bilecek kadar imanlı ve vicdanlı birsiyim. Neticede hatalarından ders almayanlar daha büyük hataların ve yanlışların içerisine düşerler ki bu aklı selim hiçbir insanın isteyeceği bir şey değildir.

        Şimdi Ardahan Üniversitesi kan kaybediyor dedik diye alışılagelmiş olduğumuz üzere ahlakımız, edebimiz, memleket ve vatan sevgimiz gene bir güzel ağızlara sakız oldu ve siyasilerden tutun yetkililere kadar yarısı doğrudan yarısı da kinayeli cümleler ile şerefimiz ve haysiyetimiz sanki onların babalarının mallarıymış gibi ayaklar altına alınmaya çalışıldı.

      Keşke hakaret edeceklerine ya da dört satır renkli bir tablo paylaşarak bu tablonun arkasına gizleneceklerine uzun uzadıya verilen bilgilerin yanlış olduğunu ve aslında Ardahan Üniversitesinin büyüdüğünü tüm kamuoyuna anlatma erdemini gösterselerdi de bizde mertçe çıkıp hata yaptık diyerek özür dileseydik.

     Üniversitenin sitesinden dört satırlık tablo yayınlamak güzel de bu haberi yapan ulusal basına neden iki satır tekzip yazısı yazma gereği duymadınız diye sorarlar adama değil mi?

       Yerel basına ağız dolusu küfredip onları Ardahan düşmanı ilan etmek daha kolay değil mi?

      Ardahan Üniversitesi küçülüyor diye yazdık diye içerisinde bolca Osmanlıca ve Arapça olan süslü cümleler hakaretler yağdıranların aksine bizzat Ardahan Üniversitesinin internet sitesinden alınan rakamlar ile Ardahan Üniversitesi büyüdü mü? yoksa küçüldü mü? Sizler ile paylaşacağım bugün.

       Karar sizlerin Ardahan Üniversitesi büyümüş mü? küçülmüş mü?

BÖLÜM 2020 ÖĞR.SAYISI 2021 ÖĞR SAYISI FARK

İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAK.      1.706    1.463     -  243

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.              471      368      - 103

BEDEN EĞT.VE SPOR YÜKSEK OKULU     402        306     - 96

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ                  203       137       - 66

GÜZEL SANATLAR FAK.                              184        133      - 51

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEK OKULU          147       129       - 18

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ                          45            37        - 8

ARDAHAN SOSYAL BİLİMLER M.Y.O.        314         311       - 3

ARDAHAN M.Y.O.                                           25           24       - 1

LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM FAK.                        216          350       + 134

NİHAL DELİBALTA GÖLE M.Y.O.               224           301        + 77

POSOF M.Y.O.                                              184          246          + 62

ARDAHAN SAĞLIK HİZ.M.Y.O.                  516           562          + 46

ARDAHAN TEKNİK BİLİMLER M.Y.O.         550          595         + 45

TURİZM İŞL.VEOTELCİLİK Y. OKULU          42           77        + 35

ÇILDIR M.Y.O.                                                178         199        + 21

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ                 95            102        + 7

TOPLAM                                               5.502             5.340        - 162

 

2021-2022 YILI YKS KONTEJAN TOPLAMI : 1.785

2021-2022 YILI YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYISI : 1.236

(Üniversitenin ilan ettiği sayı)

AÇIK KALAN KONTEJAN : 549

YERLEŞTİRME ORANI : %69

ÜNİVERSİTENİN 2021 YILI MEZUN SAYISI : 1.048

Yukarıdaki tablo incelendiğinde;

- Üniversite verilerine göre bir önceki seneye göre öğrenci sayısı 162 kişi azalmıştır.

- Ana fakülteler olan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden geçen yıla göre öğrencisi satısı toplam 346 kişi azalmıştır.

- Yine Üniversitenin 2020 yılı öğrenci sayısından 2021 yılı mezun sayısı düşüldükten sonra bu sene kaydolduğu açıklanan öğrenci sayısı eklenince ortaya (5.502-1048=4.454+1.236=5.690) 5.690 sayısı çıkmaktadır ancak üniversitenin ilan ettiği 2021 yılı toplam kayıtlı öğrencisi sayısı 5.340 göründüğü için 350 öğrenci arada kaybolmuştur.

- Üniversitede en büyük artış görülen bölüm 134 kişi ile Lisans Üstü Eğitim fakültesi olmuştur. Yani gelip kayıt yaptırıp parasını sınavdan sınava gelen öğrenci profili artmıştır.

- Ayrıca başta Göle olmak üzere Posof ve Çıldır M.Y.O. okullarında öğrenci sayıları artmış Lisans bölümlerinde ise sayı düşmüştür.

      Değerli dostlar sayıların tamamı Ardahan Üniversitesinin internet sitesinden alınmış olup Üniversitemizin durumu en açık şekli ile üstelik kendi rakamları ile ortadadır.

       Şimdi buyurun kararı siz verin Ardahan Üniversitesi BÜYÜDÜ MÜ? KÜÇÜLDÜ MÜ?

     Hakareti maharet sayan ve dört satırlık renkli bir tablonun arkasına sığınarak gerek açıkça gerekse üstü kapalı olarak kinayeli laflar ile şahsımız ve Ardahan yerel basınını hedef alarak bizi Ardahan düşmanı ilan edenler ile hiçbir siyasi ikbal ve ekonomik gelecek kaygısı gütmeden memleketine ve onun değerlerine sahip çıkmak isteyen herkese en derin hürmetlerim ile durumu arz ederim.

 

Sinan KARAÇAY

Gazeteci Yazar