AKPINAR ''PANDEMİ SÜRECİNİ SORUNSUZ GÖTÜRÜYORUZ''

ARAS Elektrik Dağıtım A.Ş. Ardahan İl Koordinatörü Meryem Akpınar, 2020 yılı faaliyetlerini değerlendirdi.

        ARAS EDAŞ Ardahan İl Koordinatörü Meryem Akpınar, “Pandemi sürecinde sağlık kuruluşlarının kesintisiz enerjiye ihtiyaç duyması, abonelerimizin sürekli evlerinde olması, öğrencilerin uzaktan eğitim alması, sınavlara ve seminerlere katılması ile elektriğin hayatımızdaki vazgeçilmezliği de bir kez daha ortaya çıkmıştır. Evlerinde sıkıntılı bu sürecin geçmesi için kısıt altında yaşayan vatandaşlarımızın elektriksiz kalmaması için ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışmalarına devam etmişlerdir. Bu süreçte önemli bir aksaklık ve bir mağduriyet yaşanmamıştır” dedi.

       2020 yılı Covid-19 pandemisi nedeniyle çalışma sistemlerinde değişikliklerin olduğunu belirten Akpınar, şöyle devam etti;  

“Mart ayından itibaren ülkemizde de toplumsal kısıtların başlamasına sebep olan COVİD-19 pandemi sürecinde, gerek sahadaki gerekse ofisteki işleyişimizde bir takım değişiklikler yapılarak çalışılması zorunluluğu olmuştur. Sektör olarak işimizin %90´ının sahada olması ve ekip organizasyonları ile çalışılması nedeniyle süreç daha titiz ve önlemli çalıştırmayı gerektirmiştir. Bu süreçte personellerimizin maske ve dezenfektan ihtiyacı karşılanmış, hizmet almak için işyerlerimize gelen vatandaşlarımıza maske, dezenfektan, kolonya ikramında bulunulmuş, ilk aylarda ateş ölçümü yapılan binalarımızın girişinde sonraki süreçte HES kodu sorgulaması yapılmış, çalışanlarımızın ve gelen müşterilerimizin sağlığının korunması amacıyla sosyal mesafeye uygun şekilde bekleme bankoları ve çalışma masası aralıkları düzenlenmiş, çalışma ofislerimizde ve tüm hizmet araçlarımızda düzenli olarak dezenfekte işlemi yapılmıştır. Toplantılarımız ve eğitimlerimiz online olarak gerçekleştirilmiştir. Evden çalışması mümkün olan personellerimizin evden çalışmaları sağlanmıştır. Çalışma organizasyonlarımızın tamamı pandemi sürecine uygun hale getirilmiş ve bu durum rutinimizdeki aktif ve dinamik yapının bu süreçte de hızlı karar alıp kararlı bir şekilde yine aktif ve dinamik olarak işlemesini sağlamıştır. İşyerlerimizde ve araçlarımızdaki düzenli olarak dezenfekte çalışması yapılmaktadır. Pandemi sürecinde sağlık kuruluşlarının kesintisiz enerjiye ihtiyaç duyması, abonelerimizin sürekli evlerinde olması, öğrencilerin uzaktan eğitim alması, sınavlara ve seminerlere katılması ile elektriğin hayatımızdaki vazgeçilmezliği de bir kez daha ortaya çıkmıştır. Evlerinde sıkıntılı bu sürecin geçmesi için kısıt altında yaşayan vatandaşlarımızın elektriksiz kalmaması için ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışmalarına devam etmişlerdir. Bu süreçte önemli bir aksaklık ve bir mağduriyet yaşanmamıştır. Bulaşı riskine karşı karantinaya alınan bölgeler dahil her noktaya zamanında ve yerinde müdahaleler yapılarak kesintisiz hizmet sağlanmıştır. Sürecin sektörümüz açısından doğru yönetilmesi dışında rutin işlerimiz, Mart-Haziran arası bir süre düşük hızda devam etse de Haziran ayı ile birlikte bakım onarım ve yatırım çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmiştir” diye konuştu.

YILLIK YATIRIMLARIMIZI TAMAMLADIK

         ARAS EDAŞ Ardahan İl koordinatörü Meryem Akpınar, şöyle devam etti; “Yatırım çalışmalarımız kapsamında, 2020 yılında, 17 milyon TL bedelli 17 adet projemiz sahada fiziki olarak tamamlanmıştır.

         Bu projelerimiz içerisinde ; Güney Çevreyolu Refüj Aydınlatma Şebekesi Tamamlanarak Devreye Alındı, Halilefendi Mahallesi Yeni Cezaevi Bölgesi´nde 2 km´lik yolun, Göle Fevzi Çakmak Mahallesinde 1,5 km´lik yolun, Köprülü´de 500 mt´lik yolun OG ve AG şebekesinin çift yönlü yeraltına alınması, Şavşat yolu şehir girişi karayolunda 1 km´lik alanın aydınlatılması, Posof Köprübaşı kabinin yenilenerek Türkgözü fiderinin deplase edilmesi, Samandöken, Küçük Altınbulak, Çambeli, Baştoklu köy şebekelerinin yenilenmesi, Arıcılık, Kurtkale, Kırkök ve Avcılar Kabinlerin yenilenmesi, Damal Serhat Mahallesi Ek trafo işi ile   Hanak Ek Trafo İşinin yapılması,  200 abonenin yatırım gerektiren bağlantı hatlarının yapılması işleri de tamamlanmıştır.

BAKIMLARI ARTIRARAK DEVAM ETTİRDİK

          2020 yılı içerisinde şebekemize yoğun bir şekilde bakım yapılmıştır. 70 adet bina, 468 box, 269 adet direk tipi trafo postası, 903 km AG havai şebeke ve 916 km de OG havai şebekeye bakım yapılmıştır. Bu kapsamda yapılan işleri başlık altında toplayacak olursak, Ağır kış şartlarından etkilenen hatlarımızda hasar gören direkler yenilenmiş, Aydınlatma şebekemize düzenli olarak bakım yapılmış, Enerji nakil hatlarımızda cıvataları ve payandaları sökülen direklerin eksikleri tamamlanmış, kabinlerimizin dış cephe boyaları yenilenmiş, içinde hem temizlik hem bakım yapılmıştır. İş güvenliği malzemeleri kontrol edilerek değişmesi gereken malzemelerde yenileriyle değiştirilmiştir. Hücre isimlendirme plakaları tamamlanmıştır. Trafo postaları ve durdurucu direklerimizde izolasyon çalışmalarına devam edilerek kuşkonmaz ve kapalı kablo ile jumperler yenilenmiş, eskiyen, hasar gören AG dağıtım panolarımız yenileri ile değiştirilmiş, şebekemizin geçtiği şehir ve kırsal alanda, hatlarımıza temas eden ağaçların budama çalışmaları ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde yapılmış, önleyici bakım çalışmaları kapsamında Termal kamera ile şebeke taramaları yapılarak arıza kaynağı olabileceği tespit edilen noktalara müdahaleler gerçekleştirilmiştir. Günlük arıza giderme çalışmalarımızda devam etmiştir. Teknik kalite gereklilikleri yerine getirilmiş, vatandaşlarımıza kaliteli, kesintisiz enerji sunumu için gerekli çalışmalar yapılmış, arızaya müdahale süreleri ve arıza sıklığı değerlerimizi minimize edilmiştir. Trafo yanmalarının önüne geçilmesi için gerekli önleyici bakım çalışmaları zamanında ve yerinde yapılarak yanma sayıları minimize edilmiş ve vatandaşlarımızın uzun süreli kesintilere maruz kalması önlenmiştir.

EĞİTİMİ İHMAL ETMEDİK

          İşgüvenliği denetimleri aksatılmamış, tüm ekipler ve personellerimiz gerekli denetimlerden geçirilmiş, arızalanan ve eskiyen işgüvenliği malzemeleri seri bir şekilde yenilenmiştir. OG manevraları yetkili şeflerden video konferans yoluyla teyit alınarak yapılmaya başlanmıştır.2020 yılında önemli bir işgüvenliği kazamız olmamıştır. Yaptığımız işin en sevindirici yanı bu olmuştur. Personellerimize Yüksekte Çalışma Eğitimi, Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi, İşgüvenliği Eğitimi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi verilmiştir. Personellerimizin Mesleki Yeterlilik Belgesi´ni almalarını teminen yetkili kurum ile Mesleki Yeterlilik sınavları yapılmıştır.

ABONELİKTE YENİ SİSTEMİMİZ DEVREDE

      Abonelik işlemleri sürecini tamamen kapsayan ve proje müelliflerinin online olarak İşyerlerimize gelmeden işlem yapabilecekleri Utilon Bağlantı Yönetim Sistemi yazılımına geçilmiştir. Yazılım hem vatandaşlarımız hem de çalışanlarımız açısından abonelik işlemleri sürecinin tamamen dijital ortamda yönetilmesini sağlayacak bir sistem olması açısından çok önem arzetmekte ve ciddi bir yatırım olmuştur. Bu sistem ile birlikte vatandaşlarımızın işyerlerimize gelmeden iş süreçlerini başlatma, yürütme ve takibini yaparak sadece sözleşme imzalamak için şirketimize gelme gibi ayrıcalıklar hizmete sunulmuştur.

         2020 yılında 1211 adet yeni abonelik işlemi yapılmıştır. Bu aboneleri proje onayları, bağlantı görüşleri, tesisat kontrolleri, sayaç takıp mühürlenmesi ve enerjilerinin açılması, ölçü devrelerinin kontrolü, arızalı sayaç değişimi, mühürleme, sayaç kontrol, tüketim itirazları, geçici kabullerin yapılması işlemleri sorunsuz tamamlanmıştır. Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği kapsamında 10 yıllık damga süresini dolduran 3543 adet abone sayacımız bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilmiştir”.

ORTAMLARIMIZI DA GÜZELLEŞTİRDİK

         Çalışma ortamlarının iyileştirilmesi ve daha sağlıklı ortamlarda hizmet sunulması için mekânsal planlama kapsamında Posof, Çıldır ve Damal İlçe İşletme Şeflik binalarımız tadilattan geçirilmiştir.

       2021 yılında da şirketimizin misyon ve vizyonuna uygun olarak vatandaşlarımıza kesintisiz ve kaliteli enerji sunmak için tüm enerjilerle çalışmalarını devam ettirdiklerini söyleyen Akpınar sözlerini şöyle tamamladı, “2021 yılının enerji ve diğer tüm sektörler açısından ilimize hizmette yarışın yüksek olduğu bir yıl olmasını diliyorum. Faaliyet alanımız olan Ardahan ilimize karşı sorumluluklarımızın farkında olduğumuz için,  “enerji sektöründe ve paralelinde etkilenen tüm sektörlerde kalkınmasına destek olmak”ta çalışmalarımızda önemli bir parametre olarak her zaman önceliğini korumaktadır” diye konuştu