www.vurallarsut.com

O TAYDAKİ KANDAŞIMA

Günlerdir aklımı meşgul eden bir konuya

    Günlerdir aklımı meşgul eden bir konuya değinmek istiyorum… Fısıldasak sesimizin yeteceği Azerbaycan’ımız ve onun çok değerli bir aydını Güllü Yoloğlu… 
    Kendisiyle bir kadim şehir olan Türkistan’da tanışmıştım. Her gördüğümde görevli olduğum üniversitemizdeki Türk Dünyası öğrencilerinin başına toplandığını, onların sonu gelmez sorularına sabırla ve samimiyetle cevap verdiğini, bilgisiyle, görgüsüyle ve ikna edici ifadeleriyle etrafında toplanan gençlerimizi mutlu ettiğini yakından izliyordum.
      Birkaç konferansına ben de katıldım. Türk kültürünü ve coğrafyasını her yönüyle analiz edip dinleyenlere tarifi imkansız saatler yaşatan ve özellikle genç dinleyenlerin büyük bir beğeni ile takip ettikleri ender şahsiyetlerden biriydi. 
    Türk aleminin en ücra köşelerinden bile haberdar olan, soyları ve boyları bizim olan nice topluluk hakkında derin bilgilere sahip bu Barat Vüsal’ın tespitiyle “yerdeki gök yüzlü”  değerimizi kelimelerle anlatmak oldukça zor olsa gerek. 
   2000 li yıllarda sayıları 1000 kadar kalabilen Tölevit Türklerini, Kerkük’te özgürlükleri için yanıp tutuşan Türkmen kardeşlerimizin acılarını, Çin yönetiminin haince saldırılarına ve asimile faaliyetlerine direnip can veren Doğu Türkistanlı Uygur, Kazak kardeşlerimizi, Hakasları, Tuvalıları, Altaylıları, Gagavuzları, Sakaları, Çuvaşları daha çok da Şaman ruhunu onun muhteşem üslubundan dinlemek ve okumak ne denli bir ayrıcalıktır bir bilseniz. 
    Dedem Korkut (Korkut Ata) hikayelerindeki gizli sırları öyle renkli ve ağız dolusu  bir tarzda okuyucuya sunar ki, şaşar kalırsınız. Medeniyet tarihimizi de, kılcal damarlarımıza yerleşmiş olan Türk kültürünü de sade ve anlaşılır bir tarzda yansıtmak ancak onun kalemine yakışır. Soyadına yaraşır bir biçimde bütün Türk coğrafyasını yol etmiş, geçirdiği her günü, her saati büyük ülküsü için kullanmış nadide bir bilim insanıdır Güllü Hanım. O bir aydındır… O bir bilgedir, o taktire şayan bir Türkolog  ve o bir sarsılmaz iradedir.
    Şaman ruhunu Türkolog olarak en etraflıca ve hassasiyetle inceleyip okuyucuya sunan da odur, güzel dinimiz islamiyeti kendi siyasi çıkarları için kullanmak isteyen karanlık ruhları açıkça yansıtmaya çalışan da odur.
    Türk halklarının, medeniyetinin, folklorunun, gönül dünyasını açan onun eşsiz üslubu ve bunları okuyucuya sunuş şeklidir.
    Mensubu olmaktan gurur duyduğu Azerbaycan günümüzde çok büyük tehlikelerle boğuşmakta. Gerek yazılarında ve gerekse sosyal medyadaki paylaşımlarında tehlikeli gidişatın mutlaka durdurulmasına işaret eden Güllü Yoloğlu Türk Dünyasını  samimiyetle destek olmaya çağırmakta.
   Siz rahat olun Turan coğrafyasının asena yürekli canı. Timurlarınız, Emineleriniz, Mehmetleriniz, Bayramlarınız, Akifleriniz, Azatlarınız, Maratlarınız gibi nice izbasarınız sizin ve değerli fikirlerinizin temsilcisi olarak Türk Dünyası coğrafyasının her yerinde...Yani büyük davanızı temsil eden o kadar öğrenciniz var ki saymakla bitmez. 
    Burada çok önemli bir konuyu ele almamız gerek. Hatırlar mısınız bilmem. Sovyet odağı yıkıldığında Batı Almanya Doğu Almanya’yı bulunduğu paktan kopararak kendi bünyesine katmış ve çok kısa bir süre içinde de iki aynı soydan gelen ülke 70 yıl aradan sonra kaynayıp karışmışlardı. Biz ise bırakın iki kardeş ülkenin bütünleşmesini, Azerbaycan Ermenistan savaşında yaralı Azerbaycan Türklerini savaş alanından kurtarmak için iki helikopter bile gönderememiştik. Elçibey gibi bir kahraman Atatürk askerini bile yalnız bırakmıştık.  
   Bunlar çok uzak zamanda olan hadiseler değil daha dün kadar yakın bir dönemde yaşanan ve gelecek neslimizin bizleri hiç de iyi duygularla yad etmeyeceği elim hadiselerdir. Orada bizim canlarımız kırılırken biz hala günlük işlerle meşgulüz. 
   Netice olarak sizleri, Güllü Yoloğlu hanımefendiye ithafen seslendiğim aşağıdaki mısralarla baş başa bırakıyorum. Turanımızın kahraman dava insanına selam…Sevgi…!

TURAN’A SESLENİŞ…
              Güllü Yoloğlu’na

Kalk ey ufkunda
Kızıl elma fidanı
Büyüten Soyum!
Kalk ey toy düğünlü
Yüce Turanım!
Kalk ey tarihin
Nefes alıp verdiği
Kıpçak,Karluk,Oğuzum!
Kalk ve hak ol,
Zor gündeki 
Bozgurt ol!
Kalk ey beşyüz milyonluk 
Çılgın Türk!
Kalk ey Ay ve Yıldızım!
Men yalgızam...
Men yalgızam...

Cemal Şafak / Aydın